Đạo Mộ Bút Ký 2: Nộ Hải Tiềm Sa

The Lost Tomb 2: The Wrath of The Sea (2019)

Nội dung phim

Phim Đạo Mộ Bút Ký 2: Nộ Hải Tiềm Sa (2019) : Bộ phim tiếp nối thành công của Phần 1, Sau khi sống sót và thoát khỏi Thất Linh Tỗ Vương cung, Ngô Tà cùng Vương Bàn Tử và A Ninh lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá những điều bí mật trong các ngôi mộ cổ.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ trên phimmoiiii123.com

Xem thêm
Đạo Mộ Bút Ký 2: Nộ Hải Tiềm Sa,The Lost Tomb 2: The Wrath of The Sea