TÌNH YÊU VÀ VÔ CHÍNH PHỦ 2

Love & Anarchy Season 2 (2022)

Nội dung phim

Phần 2 tiếp tục với một cố vấn đã kết hôn và một kỹ thuật viên IT trẻ tuổi bắt đầu một trò chơi tán tỉnh thách thức chuẩn mực xã hội – và khiến họ đánh giá lại toàn bộ cuộc sống của mình.

Xem thêm